ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566  วันจันทร์ที่  22 พฤษภาคม 2566  เวลา 07.00 -19.30 น. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   ภาคเรียนที่ 1/2566

 ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone/ 

 Computer ที่เว็บไซต์โรงเรียนระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้วันที่ 22 พฤษภาคม
 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.   - 19.30 น.

4. การเข้าใช้งาน     ชื่อผู้ใช้  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                 

                         รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    ตัวอย่าง :
   ชื่อ เด็กชายพุนพิน   พิทยาคม   

          รหัสผู้ใช้ :  11220  (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

                   รหัสผ่าน :  9999999999999  (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนไปแล้ว มีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

   งานกิจกรรมชุมนุม 

    ครูทอรุ้ง  คงขันธ์  เบอร์ 095-2563061หรือ ครูณัฐกานต์   ศรีเชื้อ    LineID : Saw200228  ครูธนพร  สนสุวรรณ  เบอร์โทร084-8465535

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรม

   ที่สมาชิกยังไม่ครบ หรือกิจกรรมที่ไม่มีนักเรียนสมัคร ให้กับนักเรียน

7. งานกิจกรรมจะประกาศผลการเลือกชุมนุมผ่านเว๊ปไซด์โรงเรียน